Susagna Mesas i Sanchez

Biografia

Susagna Mesas i Sanchez, va néixer l'any 1971. Està casada, té 2 fills i és veïna de Ca l'Estaper des de fa 15 anys. Va cursar estudis administratius, de comerç internacional i de logística internacional. Actualment treballa en el sector privat gestionant les compres internacionals, els transports i els despatxos duaners. Vinculada a ERC des de 2018, actualment porta  la Secretaria de la Dona a la secció local de Lliçà d'Amunt. Optimista, familiar, enamorada i involucrada amb Lliçà i amb ganes de defensar el poble i les persones que hi viuen.

Declaració de béns i activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Octubre de 2020

Retribució - mandat 2019-2023

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.

Susagna Mesas i Sanchez

Et pot interessar

Última revisió 23-02-2023 15:17