Antonio Polo Lama

Biografia

Antonio Polo Lama  va néixer l'any 1977 i viu al barri de Can Salgot. Te formació vinculada a l’àmbit esportiu, diversos cursos sobre comerç nacional i internacional,  i sobre el sector alimentari. Ha treballat com a professor de natació i entrenador, ha estat delegat comercial per a una empresa del sector alimentari i, actualment, ha posat en marxa una petita empresa dedicada a l’envasat i comercialització de l’oli d’oliva. Ha esta secretari polític de las Juventudes de IU a Córdoba i actualment és militant d’EUiA a Lliçà d’Amunt.

Declaració de béns i activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Retribució - mandat 2019-2023

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.

Antonio Polo Lama

Et pot interessar

Última revisió 23-02-2023 15:18