Aprovació inicial del Projecte de desenvolupament del Centre urbà

Última revisió 11-03-2019 16:58
11/03/2019

En el Ple extraordinari del passat 28 de febrer es va aprovar inicialment el Projecte de desenvolupament del Centre urbà.

El passat mes de febrer es va fer l’aprovació inicial del document de Modificació del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit del nou centre urbà que ha desenvolupat l’Incasòl en col·laboració amb l’Ajuntament i l’assessorament de la UPC.

Un cop aprovada inicialment aquesta modificació, ha començat el període d’exposició pública en el qual es realitzaran consultes i sol·licituds d’informes als organismes que correspongui i es podran presentar al·legacions que ajudin a millorar el contingut del projecte. Aquest termini es pot allargar, en funció del calendari d’obtenció dels esmentats informes i de les modificacions o millores que calgui incloure en el document.

Tot seguit, el nou document s’haurà de sotmetre a aprovació provisional per part del Ple i, així, poder enviar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que pugui valorar la Modificació i sotmetre-la a aprovació definitiva.