Control de la vespa velutina: primera campanya de monitorització 2020

Última revisió 29-04-2020 10:08
29/04/2020

Des d’ara fins a l’octubre, l’Ajuntament controla la proliferació de la vespa velutina al municipi amb paranys per fer la captura de vespes reines i evitar així la generació de nous nius.

Per prevenir i controlar la vespa velutina a Lliçà d’Amunt, l’Ajuntament ha contractat l’empresa SERPA per instal·lar i monitoritzar 25 paranys en diversos punts del terme municipal entre març i octubre. Aquests paranys són uns recipients de plàstic amb la identificació de l’Ajuntament que contenen una substància atraient i que estan dissenyats per fer la captura específica.

Aquesta tasca de monitorització té un doble efecte: per una banda, permetrà veure l’evolució del nombre i distribució de la vespa velutina al llarg del temps; i per una altra, evitarà la generació de nous nius en la mesura en què s’atrapen les vespes reina.

La primera revisió dels paranys realitzada fa dues setmanes va identificar presència de vespa velutina en 18 dels 25 paranys i es van capturar 40 reines. Aquestes 40 vespes reina capturades significaran, com a mínim, 40 nius menys aquesta primavera-estiu.

En el mapa adjunt es mostra la distribució de paranys. En groc figuren els paranys on s’han capturat reines, en blau els paranys sense captura.

Tot i que els paranys estan ubicats en llocs discrets, si algú els troba es prega que no es toquin per assegurar l’èxit de la campanya de control.

El control a Lliçà d’Amunt se suma al que està fent Santa Eulàlia de Ronçana, on es van capturar 83 reines, en el marc d’una estratègia lògica que va més enllà dels límits municipals i que permetrà a llarg termini reduir la població de vespa velutina en els territoris monitoritzats.

La vespa velutina o asiàtica és una espècie invasora, depredadora natural de les abelles, de mida semblant a l’autòctona, però només té una franja groga i l’abdomen és més ample.

L’any 2018 es va detectar per primera vegada la vespa velutina a Lliçà d’Amunt i l’any 2019 es van identificar i eliminar diversos nius.

La seva presència ha generat preocupació pel seu efecte envers l’apicultura, ja que depreda les abelles comunes. Pel que fa a l’impacte a la salut pública, les picades són doloroses, tot i que no són més perilloses que les d’una espècie autòctona. Tanmateix, un atac múltiple pot ser de major risc i, per tant, és aconsellable tenir cura en les activitats que es facin al medi natural (manteniment de boscos, espais verds, desbrossament, etc.) o en indrets on pugui haver-hi nius. Per tant, abans de fer feines que provoquin soroll i vibracions en aquestes zones caldrà una inspecció visual en alçada dels arbres propers per identificar possibles nius.

Et pot interessar