Processos participatius tancats


Pla Local de Joventut 2022-2026

Pla Local de Joventut  2022-2026

El Pla Local de Joventut és un document que recull la voluntat d'afrontar reptes que deriven de les transformacions de la realitat juvenil els propers anys.

Resultat

El Ple Municipal de 26 de gener va aprovar per unanimitat la ratificació del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt, que marca les polítiques i les accions en matèria juvenil fins el 2026.

Retorn del procés

Procés de participació

El Pla Local de Joventut (PLJ) es va elaborar l'any 2022 amb la participació de 338 persones entre  joves, professionals de diversos àmbits relacionats amb les polítiques de joventut i representants polítics, que van participar a la fase de diagnosi de la realitat juvenil del municipi i, posteriorment, a la fase de disseny de l’estratègia i els projectes a desenvolupar en el propers quatre anys.

 

Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries 2019

Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries 2019

Durant els mesos de febrer i març, l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu obert a la ciutadania per definir la forma, usos i activitats de dos àrees verdes del nostre municipi, que s’han anomenat el Parc de Ca l’Artigues i el Parc de Palaudàries, amb els objectius d’aportar una major qualitat ambiental i paisatgística als barris, i millorar i crear nous espais de socialització a l’aire lliure.

Resultat i execució

L’Ajuntament està executant les obres del Parc de Ca l’Artigues, situat a l’entorn de l’Escola Rosa Oriol i Anguera, deixant per una segona fase la millora dels voltants del Centre Cívic. L’àrea d’actuació del Parc de Ca l’Artigues comprèn una superfície aproximada de 31.800m2 i es divideix en 12 actuacions principals. L’obra inclou l’arranjament i creació de zones infantils, la preparació d’una zona de cal·listènia, l’adequació d’una àrea per a salts de BTT i zones de descans i pícnic. El pressupost de les obres adjudicades del Parc de Ca l’Artigues és de 383.999,02 € (IVA inclòs).

Per altra banda, l’anomenat Parc de Palaudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i Pol passant pel Centre Cívic i el Casal de la Gent Gran i fins arribar al CAP. El projecte s’ha dut a terme en 4 fases. El pressupost és de 10.000€ per fase, en total uns 40.000€.
L’àrea d’actuació del Parc de Palaudàries comprèn una superfície aproximada de 36.600m2 i es divideix en 10 actuacions principals. S’ha instal·lat una nova tirolina, mobiliari urbà, jocs infantils (caseta i tobogan) i s’ha construït un àmbit de sorral, així com la plantació del talús que limita amb el vial de l’Escola Miquel Martí i Pol.

Retorn del procés

En aquest procés participatiu, a càrrec de l’empresa Baobab Estudio, es va convidar de manera especial les entitats locals i les AMPES dels centres educatius.

Aquestes dues zones verdes són properes a escoles; l’Escola Rosa Oriol i Anguera en el cas del Parc de Ca l’Artigues, i l’Escola Bressol Municipal Palaudàries i l’Escola Miquel Martí i Pol en el cas del Parc de Palaudàries.

El Parc de Ca l’Artigues anirà de l’Escola Rosa Oriol i Anguera, passant pel Centre Cívic Ca l’Artigues i fins arribar al Patinòdrom de Ca l’Esteper.

El Parc de Palaudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i Pol, passant pel Centre Cívic i el Casal de la Gent Gran de Palaudàries i fins arribar al CAP d’aquesta zona.

El resultat del procés participatiu es va fer públic el passat 16 de novembre en dues sessions, al matí al Centre Cívic Ca l’Artigues i a la tarda al Centre Cívic Palaudàries.

Els projectes del Parc de Ca l’Artigues i del Parc de Palaudàries, que inclouen replantar arbres, accessos, sorrals, circuits, elements lúdics per a diferents grups d’edat i zona de pícnic, es portaran a terme per fases.

Documents

Procès participatiu

  • 23 de febrer -  primera sessió consistent en una passejada conjunta per observar l’estat d’aquests espais i ser més conscients dels aspectes positius i negatius actuals.
  • 9 de març - segona sessió serà de debat per grups d’interès on es definirà com volem que siguin els nous parcs de Lliçà d’Amunt. Les sessions de debat tindran lloc a les 11h, al Centre Cívic Ca l’Artigues, per al Parc de Ca l’Artigues, i a les 17h, al Centre Cívic Palaudàries, per al Parc de Palaudàries.

 

Lliçà Creix amb tu! 2021

Lliçà Creix amb tu! 2021

Resultat

2023

Actualment, els projectes de reparcel·lació i urbanització del centre urbà estan aprovats inicialment i a l’espera de l’aprovació definitiva.

El projecte d’urbanització del nou centre urbà de Lliçà d’Amunt es desenvolupa en una superfície d’unes 12 hectàrees delimitada pel carrer de la Fàbrica, al sud; el carrer de l’Aliança, al nord; l’avinguda dels Països Catalans i el riu Tenes, a l’est; i els carrers d’Anselm Clavé i Sala Ambròs, a l’oest. Aquest espai és majoritàriament de propietat privada i s’utilitza actualment com camps de conreu i aparcament.

La proposta passa per la creació de dos eixos: un eix urbà, al llarg del carrer de Folch i Torres, i un eix natural, al llarg del Torrent de Can Bosc. I, enmig, un espai cèntric representatiu del municipi. En l’eix urbà hi ha espai reservat per a nous equipaments, per a noves edificacions i per a usos comercials.

L’Ajuntament preveu que, a principis del 2024, comenci l’execució del projecte d’urbanització i ja es puguin veure els primers carrers i places del futur centre urbà.

Retorn

Procés participatiu

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant per al disseny dels espais públics del nou centre urbà del municipi. L'objectiu de la participació s'orienta a identificar quines activitats i usos voldran desenvolupar els veïns i les veïnes de Lliçà d'Amunt al nous carrers, places i espais, així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir aquests espais i els elements que els hauran de conformar perquè pugui tenir lloc la vida urbana imaginada. Tota aquesta informació es traslladarà a l'equip tècnic redactor perquè sigui considerada en l'elaboració dels projectes d'urbanització.

Estructura del procés participatiu

El procés participatiu està dividit en tres fases: una informativa, una deliberativa, i una fase de retorn dels resultats del procés i l'impacte en el projecte definitiu. En la fase deliberativa es recolliran les propostes i es realitzaran les sessions de treball a través de plataformes virtuals o amb activitats presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti i amb les mesures que garanteixin la salut i el benestar de les persones participants.

Documentació

 

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021

Resultat

2022

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Procés participatiu

2021

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va decidir obrir la participació a finals del 2021 per debatre, redactar i aprovar un Pla Local d’Habitatge que endreci les prioritats del municipi en la matèria. El procés participatiu posa a la deliberació de la ciutadania, entitats i grups polítics una diagnosi de l’estat de l’habitatge a Lliçà, d’acord amb el treball previ d’un equip expert redactor basat en estadístiques i del treball de camp, i tot seguit permetrà que els actors esmentats portin a terme propostes d’actuacions a executar per l’Ajuntament. Aquestes propostes d’actuacions seran estudiades i aniran en consonància els diferents objectius estratègics i línies d’actuació que reflectiran l’orientació del pla.

Fases del procés

01-07-2021 - 30-07-2021

Fase 0: Plantejament del projecte i posada en marxa del procés

En aquesta fase inicial, l'equip de participació a càrrec del projecte ha acordat els criteris i calendari del procés, i ha posat en marxa els diferents elements comunicatius per donar el tret de sortida al procés participatiu en qüestió a partir del mes de setembre.

01-09-0021 - 30-09-0021

Fase I: Anàlisi participada

En aquesta primera fase, el procés participatiu pretendrà complementar el treball de l’equip redactor, basat en dades estadístiques i del treball de camp, amb els resultats del procés participatiu.

01-10-2021 - 30-10-2021

Fase II: Propostes d'actuacions

El procés participatiu permetrà la presentació de propostes d’actuació per part dels participants.

Pressupostos Participatius de Joventut 2020

Pressupostos Participatius de Joventut 2020

La regidoria d’Infància i Joventut posa en marxa, un any més, els Pressupostos Participatius, amb l’objectiu de continuar fomentant la democràcia participativa entre els joves del municipi.

L’Ajuntament torna a fer una crida als i les joves del municipi, els quals decidiran quines activitats i projectes autogestionats es desenvoluparan durant l’any 2020 per a joves a Lliçà d’Amunt.

Procés de participació

Els grups de joves d’entre 14 i 30 anys que elaborin propostes podran presentar-les abans del 13 de desembre a l’Espai Jove El Galliner, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o mitjançant el web www.espaijovegalliner.cat.

Un cop presentades les propostes, el personal de la regidoria ajudarà als i les joves a definir en detall els projectes i activitats per fer-les públiques en suport de vídeo.

Posteriorment, les propostes entraran en un procés de votació popular per internet durant el mes de gener.

Les propostes més votades seran les que es duran a terme l’any 2020.

 

Pressupostos participatius 2019

Pressupostos participatius 2019

Els Pressupostos Participatius són una forma de decidir, entre tots els joves que hi participin, com s'utulitza una part del pressupost que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt destina a activitats per a Joves. L'objectiu és que els i les joves puguin participar de la presa de decisions i desenvolupar les activitats que es fan al municipi.

Retorn del procés

Procés participatiu

Premi Lliçanenc de l'Any 2019

Premi Lliçanenc de l'Any 2019

S’anul·la l’edició d’enguany del Lliçanenc de l’Any

 

Aquest any, la ciutadania era l’encarregada de suggerir candidats a Lliçanenc de l’Any. El període per fer les propostes era de l’1 al 10 de febrer. Però, davant la manca de participació i de propostes, la Comissió del Lliçanenc de l’Any ha decidit anul·lar l’edició d’aquest any del certamen.

De cara l’any vinent, es revisaran les bases i es donarà un nou aire al premi.

Recordem que el Premi Lliçanenc de l’Any distingeix anualment aquelles persones físiques o jurídiques que, per la seva trajectòria, honoren la població.

En la primera edició del 2016 es va distingir l’entitat Càritas Parroquial; en la segona edició es va distingir la lliçanenca Maria Soley; i en la darrera edició el premi va ser per l’Ateneu L’Aliança.


Pla Local de Joventut 2022-2026
Fitxers
ResultatRetorn del procés participatiu
Resultat
Retorn del procés participatiu
Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries 2019
Fitxers
Avantprojecte d'ordenació dels parcs de Ca l'Atigues i PalaudàriesDefinició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i PalaudàriesMemòria final del procés participatiu i devolució
Avantprojecte d'ordenació dels parcs de Ca l'Atigues i Palaudàries
Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries
Memòria final del procés participatiu i devolució
Lliçà Creix amb tu! 2021
Fitxers
Presentació final del procésEsquemes i propostes finalsDiagnosi dels processos anteriorsResum de resultats dels processos previs
Presentació final del procés
Esquemes i propostes finals
Diagnosi dels processos anteriors
Resum de resultats dels processos previs
Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021
Fitxers
Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt Procés en línia
Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt
Procés en línia
Pressupostos Participatius de Joventut 2020
Fitxers
Pressupostos participatius 2019
Fitxers
Premi Lliçanenc de l'Any 2019
Fitxers
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2020 13:28