Casal de la Gent Gran

Descripció de l’equipament

Equipament social que ofereix a la població del municipi, a partir dels 60 anys, la possibilitat de gaudir d'un espai on trobar activitats adreçades al seu col·lectiu.

Les funcions del Casal de la Gent Gran són les següents:

 1. Portar a terme els programes d'actuació i activitats d'acord amb els objectius i finalitats marcats.
 2. Prestar infraestructura a institucions i entitats per a la realització d'activitats que s'ajustin a la finalitat d'aquests equipaments.
 3. També es podran prestar en el Casal, amb independència de les activitats esmentades, altres serveis que s'estimin convenients per a les persones usuàries

Persones usuàries

Pel reconeixement de la condició de persona usuària del Casal és imprescindible:

 1. Estar empadronat o tenir una propietat a Lliçà d’Amunt.
 2. Haver complert 60 anys

Altres casos:

 • Els conjugues de les persones usuàries.
 • Les persones de 55 anys o més, empadronades a Lliçà d’Amunt, i que es trobin en procés o situació de prejubilació o atur de llarga durada.

Activitats setmanals

 • Taller de la memòria: dilluns, de 9.30 a 11 h
 • Català: dimarts de 11 a 12.15 h
 • Ioga: dimecres de 9.45 a 10.45 h
 • Musicoteràpia: dijous de 10 a 12 h
 • Informàrtica: dijous de 9.30 a 11 h i de 11 a 12.30 h (2 grups)
 • TAI TXI: divendres de 10.30 a 12 h

Serveis amb el carnet de persona usuària

 • PODOLOGIA: divendres al matí. Demanar tanda
 • PERRUQUERIA: de dimarts a dissabte. Demanar tanda
 • BAR: de dilluns a diumenge

Altres serveis que s’ofereixen a la gent gran

 • IMSERSO: es fan tots els tràmits per poder oferir viatges de l’Imserso a les persones que ho sol·liciten. L’Ajuntament té signat un conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials.
 • Programes i ajuts per a la gent gran: noces d’or, ajuts a la viduïtat, programa de termalisme. Informació i assessorament a la gent gran.

 

 

c. de Folch i Torres, 102 08186   - Lliçà d'Amunt

93 841 61 55

Dani Domingo

Imatges

Mapa

Documents adjunts

Última revisió 2021-10-13 14:29:47