Durant els mesos de maig i juny s’han dut a terme diverses accions participatives en les quals la ciutadania de Lliçà d’Amunt ha pogut fer aportacions per col·laborar en la definició dels espais públics del nou centre urbà. La informació recollida serà determinant a l’hora de redactar el projecte d’urbanització per part de l’equip tècnic multidisciplinari que ja hi està treballant.

">

Finalitza la fase deliberativa i de recull d'aportacions del procés de participació sobre l'espai públic del nou centre urbà

Última revisió 11-04-2023 13:33
01/07/2021

Durant els mesos de maig i juny s’han dut a terme diverses accions participatives en les quals la ciutadania de Lliçà d’Amunt ha pogut fer aportacions per col·laborar en la definició dels espais públics del nou centre urbà. La informació recollida serà determinant a l’hora de redactar el projecte d’urbanització per part de l’equip tècnic multidisciplinari que ja hi està treballant.

Tres sessions deliberatives temàtiques, obertes a totes les entitats i al veïnat, van permetre debatre sobre les places i entorns d’equipaments, l’eix cívic Folch i Torres, i el parc i passeigs vinculats al  Torrent d’en Bosc. Aquestes trobades virtuals han permès recollir més de 170 aportacions sobre el caràcter que han de tenir aquests espais, els possibles usos i activitats a desenvolupar, i els diferents elements a ubicar-hi per poder desenvolupar-les.

A banda d’aquestes sessions obertes a tothom, es van realitzar dos tallers presencials deliberatius adreçats a col·lectius específics, un a dones i persones no binàries i un altre a joves dels instituts del municipi, per completar i enriquir amb la seva mirada el conjunt de propostes per als espais públics del centre.

Els nens i nenes de Lliçà d’Amunt també han tingut el seu espai de participació i han pogut dir la seva mitjançant el Consell d’Infants. Nou conselleres i consellers, amb l’ajut de dues dinamitzadores municipals i la col·laboració dels equips docents, han traslladat el debat sobre els espais del centre a les aules de 5è i 6è dels tres centres educatius de primària del municipi: Escola Els Picots, Escola Rosa Oriol i Escola Martí i Pol. Un total de 214 nenes i nens.

No només les escoles van poder dur a terme debats autogestionats, aquesta possibilitat es va obrir a entitats i altres grups, algun amb la facilitació i acompanyament de personal municipal,  amb el suport d’una guia elaborada per l’empresa que ha fet la dinamització del procés participatiu.

Totes les aportacions recollides en els diferents espais de participació, presencials i en línia, es troben ara en fase d’anàlisi per elaborar l’informe que l’empresa dinamitzadora lliurarà a l’equip multidisciplinari redactor del projecte d’urbanització. Els resultats del procés es podran consultar a partir del mes de setembre al web municipal i a la plataforma de participació en línia participa.gencat, https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt.

Entre finals de setembre i principis d’octubre es farà una sessió per donar a conèixer  els resultats del procés i de quina manera han pogut ser incorporats a la proposta d’urbanització de l’espai públic del centre.
Agraïm a tots i totes les persones i entitats que han participat la seva implicació en la cocreació del que serà el nou centre urbà de Lliçà d’Amunt.

Imatge del procés
Imatge del procés