Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt 2021

Resultat

2022

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Procés participatiu

2021

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va decidir obrir la participació a finals del 2021 per debatre, redactar i aprovar un Pla Local d’Habitatge que endreci les prioritats del municipi en la matèria. El procés participatiu posa a la deliberació de la ciutadania, entitats i grups polítics una diagnosi de l’estat de l’habitatge a Lliçà, d’acord amb el treball previ d’un equip expert redactor basat en estadístiques i del treball de camp, i tot seguit permetrà que els actors esmentats portin a terme propostes d’actuacions a executar per l’Ajuntament. Aquestes propostes d’actuacions seran estudiades i aniran en consonància els diferents objectius estratègics i línies d’actuació que reflectiran l’orientació del pla.

Fases del procés

01-07-2021 - 30-07-2021

Fase 0: Plantejament del projecte i posada en marxa del procés

En aquesta fase inicial, l'equip de participació a càrrec del projecte ha acordat els criteris i calendari del procés, i ha posat en marxa els diferents elements comunicatius per donar el tret de sortida al procés participatiu en qüestió a partir del mes de setembre.

01-09-0021 - 30-09-0021

Fase I: Anàlisi participada

En aquesta primera fase, el procés participatiu pretendrà complementar el treball de l’equip redactor, basat en dades estadístiques i del treball de camp, amb els resultats del procés participatiu.

01-10-2021 - 30-10-2021

Fase II: Propostes d'actuacions

El procés participatiu permetrà la presentació de propostes d’actuació per part dels participants.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-02-2023 13:54