Lourdes Estéfano Orozco

Tercera Tinent d'Alcalde

93 841 52 25

93 841 41 75

en hores concertades

Biografia

Lourdes Estéfano Orozco va néixer l'any 1989 i viu al centre urbà. Té el grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha treballat de cambrera i de secretària i, en el sector de la construcció, com a tècnica delineant, tècnica col·laboradora i ajudant d'obra, actualment treballa com a arquitecta tècnica a una empresa constructora del Vallès Oriental. És membre de la JSC des del 2011 i del PSC des del 2013, és regidora de l'Ajuntament des de l'any 2015. És membre de l'Associació veïnal del barri de l'Aliança. És aficionada al senderisme.

Declaració de béns i activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Retribució - mandat 2019-2023

  • Dedicació: Parcial (20 hores setmanals)
  • Sou brut anual: 20.000€

Agenda

Lourdes Estéfano Orozco