Manoli Garrido Marín

Biografia

Manoli Garrido va néixer l'any 1968 i viu al barri de Pineda Feu. Va cursar Estudis de Batxillerat i va començar els estudis d'Història a la Universitat de Barcelona. Actualment, és gerent d'una empresa dedicada a instal·lacions de sistemes de calefacció per biomassa. He fet cursos de gestió empresarial. Pel que fa al teixit associatiu, ha estat i continua activa en diverses associacions del poble com l'AMPA de Sant Baldiri, Plataforma per la Qualitat de l'Ensenyament, Colla de Concos, Lliçà Decideix, ANC Lliçà d'Amunt, Grup 24H, Societat Gastronòmica L'Aliança. Està vinculada a ERC des de 2001, ha estat coordinadora de l’ANC local de Lliçà d’Amunt del 2015-2018. Actualment, és Secretaria d'Organització de la Secció local de Lliçà d'Amunt i Secretària de Política Municipal a la permanent comarcal del Vallés Oriental d'ERC.

Declaració de béns - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Data de publicació: Gener de 2020

Declaració d'activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Data de publicació: Febrer de 2020

Retribució - mandat 2019-2023

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.

Manoli Garrido Marín

Et pot interessar

Última revisió 23-02-2023 15:18