Mariona Pedrerol Villarroya

Primera Tinent d'Alcalde

93 841 52 25

93 841 41 75

en hores concertades

Biografia

Maria del Mar Pedrerol i Villarroya va néixer l'any 1973 i viu a Can Farell. És llicenciada en Medicina i Cirurgia, i té el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària. També té la carrera de solfeig i piano. Va treballar en l'àmbit hospitalari durant tres anys i, des d'en fa 13, treballa de metgessa de família a l'equip d'atenció primària de la Vall del Tenes. També és referent de diversos programes de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i tutora de residents que estan cursant l'especialitat de medicina familiar. La seva trajectòria política comença aquest mandat; es va presentar a les llistes del PSC com a independent.

Declaració de béns i activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Retribució - mandat 2019-2023

  • Dedicació: Parcial (15 hores setmanals)
  • Sou brut anual: 15.000€

Agenda

Mariona Pedrerol Villarroya