Regidoria de Cohesió social

Línies bàsiques d’actuació

  • Crear espais i mecanismes de debat ciutadà.
  • Engegar processos participatius sobre temes importants que afectin el futur de Lliçà d’Amunt.
  • Promoure la participació ciutadana i la implicació de la ciutadania en els afers públics.
  • Impulsar polítiques participatives enfocades cap a una democràcia cada vegada més participativa.
  • Potenciar l’associacionisme i afavorir l’enfortiment del teixit social.
  • Donar suport i assessorament al teixit associatiu.
  • Oferir formació a les entitats.
  • Gestionar els centres cívics i aconseguir que esdevinguin equipaments de proximitat.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic : Lluís Solà

Oficines

Seu de la Regidoria de Participació i Transparènciac. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.participacio@llicamunt.catHorari en hores concertades