Regidoria de Governació

Línies bàsiques d’actuació

Totes les feines policials es basen en un model de servei integral, molt decantat a la policia assistencial, reforçat amb la unitat de policia de proximitat que va entrar en funcionament el mes de maig de 2010.  Per a més informació podeu consultar la secció de la Policia Local.

 

Responsable polític

Oficines

Policia Localc. de Rafael Casanova, 808186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 70 80Fax. 93 860 72 22policia@llicamunt.catHorari les 24 hores del dia, tots els dies de l'any

Informació relacionada

Catàleg de serveis