Casals de la Gent Gran

Servei que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals.

Línies de servei:

  • Disseny i realització d'activitats de tot tipus
  • Sales de lectura
  • Aules informàtiques
  • Servei de restauració
  • Altres serveis: perruqueria, massatges, podologia, etc.

Persones destinatàries

Població del municipi, a partir dels 60 anys.

Com sol·licitar-ho

Pel reconeixement de la condició de persona usuària del Casal és imprescindible:

  1. Estar empadronat a Lliçà d’Amunt.
  2. Haver complert 60 anys

Altres casos:

  • Pensionistes de la Seguretat Social.
  • Persones que acreditin una minusvalidesa a partir del 33% per la Seguretat Social.

En tot cas, seran destinataris prioritaris els pensionistes i jubilats de la Seguretat Social empadronats a Lliçà d’Amunt.

Punts de prestació

Casal de la Gent Granc. de Folch i Torres, 10208186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 61 55llam.casalgentgran@llicamunt.catHorari
Casal de la Gent Gran de PalaudàriesCarretera de Palaudàries, 8808186 - Lliçà d'AmuntTel. 930 014 988 llam.casalgentgran@llicamunt.catHorari

Regidoria responsable

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-09-2019 18:26