Clavegueram

L’Ajuntament ha signat un conveni de cooperació interadministratiu amb el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram. El conveni té vigència des del 2018 fins al 2021, amb possibilitat de pròrrogues anuals. A partir de la signatura d’aquest conveni, el Consorci Besòs Tordera, a través de l’ens de gestió creat, Drenatges Urbans del Besòs SL, durà a terme la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de sanejament del municipi, per tal d’aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals, que asseguri el compliment de les tasques higièniques, anti-inundacions i ambientals del sistema, un sistema de qualitat per als ciutadans i la capacitat de planificar adequadament.

Línies de servei:

  • Inspecció prèvia de l’estat de la xarxa
  • Neteja de la xarxa
  • Neteja d’embornals i reixes un cop a l’any
  • Neteges correctives
  • Manteniment de les estacions de bombeig
  • Manteniment dels punts de sortida al riu
  • Manteniment dels equips electromecànics
  • Inspeccions amb càmera CTTV
  • Actualitzacions a nivell d’oficina tècnica.

El cost anual d’aquestes feines és de 102.978,72€


 

 

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-07-2018 16:08