Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

NOTA: d’acord amb l’ordenança municipal reguladora de les activitats, abans de realitzar aquesta tramitació cal haver realitzat el tràmit "Consulta Prèvia de Classificació de l’Activitat".

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal.
En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

El que estableixi l'ordenança fiscal.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-12-2022 20:20