Ajuts a entitats

Bases reguladores

Bases reguladores específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social.

Català

Castellà


Convocatòries i sol·licituds 2023

Un cop publicades al BOPB les convocatòries dels ajuts a entitats per a aquest any 2023, s'obre el període per presentar sol·licituds, que comença el proper dilluns 24 d'abril i s’allargarà fins al dilluns 8 de maig, ambdós inclosos.

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases, podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit. Posteriorment, l’Ajuntament valorarà les sol·licituds presentades i aprovarà la concessió dels ajuts.

Un cop finalitzi el termini de sol·licitud no s'acceptarà cap més sol·licitud; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

La sol·licitud i tots els altres tràmits s’han de fer electrònicament, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Les convocatòries que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2023 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

Esports:

Joventut:

Educació:

Acció Social:

Gent Gran:

Locals socials:

Centres cívics:

Cooperació:

Podeu consultar la publicació de les convocatòries al BOPB en l'enllaç següent:


Documentació per a la sol·licitud


Documentació per a la justificació


Avís en relació a la protecció de dades de l'Ajuntament

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 15:07