Convocatòria de promoció interna i funcionarització de la plaça de Tècnic/a auxiliar d'Esports 012021

Llistat d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves