Convocatòria provisió de places d'agent de la Policia Local

  • Resultat de les proves mèdiques, mèrits i resultat final del procés de les dues places per concurs oposició.
  • Resultat de prova coneixements professionals i anul·lació de la prova psicotècnica de la plaça per mobilitat horitzontal.