Convocatòria de selecció de 4 monitors/res i 1 coordinador/a d'activitats (pista de gel Nadal) 2019

Puntuació final.