Convocatòria d'una plaça d'administratiu/va mobilitat, personal funcionari interí, adscrita a Governació 2020

Resultat final