Convocatòria d'una plaça de treballador/a familiar, personal funcionari interí, adscrita a Acció social 2020

Resultat final del procés i  creació de la bossa de treball