Convocatòria provisió de places d'agent de la Policia Local

  • Resultat de prova coneixements professionals i anul·lació de la prova psicotècnica de la plaça per mobilitat horitzontal.
  • Canvi hora de les proves mèdiques de les dues places per concurs oposició.