Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Aquest document estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-06-2023 13:52