La gestió sostenible dels boscos i la tala d'arbres

 


 

MILLORES FORESTALS   DATA  

Millora forestal al Parc de la Mandarina

Els objectius de la millora forestal del Parc de la Mandarina són: reduir la biomassa i el risc d’incendis forestals; seleccionar tanys i reduir la competència perquè l’alzinar es desenvolupi correctament; i afavorir la biodiversitat.

S'han tallat aproximadament el 50% de pins blancs, que en cas d’incendi poden propagar foc per capçades. Complementàriament, també es tallarà algun pi amb risc d’afectació del local social en cas de caiguda accidental.

Més informació

  Febrer 2023  

 

 

EXPLOTACIONS FORESTALS     DATA AUTORITZACIÓ

Explotació al bosc de Can Coscó entre el barri de Pinedes del Vallès, Can Salgot i l’ermita de Sant Valerià de Roberts

Inclou la recuperació de feixes agrícoles que havien estat ocupades per espècies forestals (“rompuda”), fet que reduirà les zones de refugi del porc senglar en una zona molt propera al sòl urbà, on les batudes de caça són molt complexes de portar a terme.

Disposa de Pla tècnic de Gestió i Millora Forestal nº2942, aprovat pel Centre de la Propietat Forestal el 10 de juny de 2021

    Abril 2022

De­partament d’Acció Climàtica, Alimentària i Agenda Rural

Explotació al bosc de Palaudàries entre el barri de Ca l’Artigues i la parròquia de Palaudàries

Disposa de Pla tècnic de Gestió i Millora Forestal nº4264, aprovat pel Centre de la Propietat Forestal el 20 de maig de 2021.

    Abril 2022 De­partament d’Acció Climàtica, Alimentària i Agenda Rural

Situació actual dels boscos

Els boscos al nostre país són majoritàriament de propietat privada i les activitats que s’hi facin depenen de la voluntat de les persones propietàries.

En els darrers 70 anys hi ha hagut una pèrdua de valor dels productes forestals, tals com la fusta, els fruits o el suro, que ha motivat un abandonament progressiu de les activitats forestals tradicionals. Les activitats agrícoles també han seguit un camí similar. Això explica que, segons dades de la Diputació de Barcelona, des de finals dels anys cinquanta la demarcació de Barcelona ha augmentat la seva superfície forestal un 10% (52.500 hectàrees respecte un total de 514.000 hectàrees) i, en canvi, s’han perdut 120.500 hectàrees de camps de conreu.

L’activitat forestal i la prevenció d’incendis

La silvicultura, és a dir, la ciència que estudia la gestió de les masses forestals, ens indica que els boscos poden ser objecte d’aprofitament d’una manera sostenible, i que la seva tala permet regenerar-los, mantenint o millorant la seva qualitat ecològica i reduint el risc d’incendis.

Justament l’experiència acumulada en l’extinció d’incendis forestals demostren que les zones densament arbrades tendeixen a sucumbir ràpidament davant del foc i, en canvi, els paisatges on els camps d’oliveres, ametllers, vinyes i cereals es barregen amb boscos, prats i pastures resisteixen millor l’avanç implacable de les flames.

Per tant, el pagès, el silvicultor i el ramader disminueixen la càrrega de combustible dels boscos i poden aconseguir que un incendi canviï el seu comportament i permeti fer un atac més efectiu per part dels mitjans d’extinció. Quan menys mosaic agroforestal tinguem, més grans seran els incendis que patirem.

Realitzar els treballs forestals adequats fa que, en cas d’incendi, es puguin generar oportunitats per apagar-lo. Per tant, ajudar als pagesos, silvicultors, ramaders i altres persones dedicades a la producció i l’elaboració d’aliments de proximitat, que preserven el mosaic agroforestal amb la pròpia dinàmica de la seva activitat, és actuar contra el foc.

La iniciativa d’algunes persones propietàries forestals

En l’actualitat la gestió dels boscos no aporta beneficis a la persona  propietària, sinó més aviat despeses. Com ja s’ha comentat a l’inici, aquest és el motiu principal pel qual les zones forestals han augmentat la seva superfície i s’hi acumula molta biomassa, amb el consegüent risc d’incendi. Cal destacar que els propietaris no estan obligats a fer-ne un aprofitament.

Tanmateix, algunes persones propietàries sí que aposten per fer un manteniment del bosc, sovint a través de la redacció d’un Pla d’ordenació forestal i la participació del Centre de la Propietat Forestal, com a entitat pública que garanteix una planificació correcta i unes condicions adequades d’explotació. En tots els casos, a través d’un Pla tècnic o d’una autorització, l’activitat d’explotació forestal està sotmesa a aprovació i control pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Imatges

Vídeos

Gestió forestal

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2024 11:20