Regidoria de Cooperació i migració

Línies bàsiques d’actuació

  • Estimular la població i sensibilitzar-la amb la promoció de la cultura de la solidaritat, alhora que fomentem valors com la justícia, la tolerància i el respecte vers la diversitat.
  • Promocionar i difondre projectes de cooperació que millorin la qualitat de vida dels pobles menys afavorits i participar-hi.
  • Promoure un agermanament amb un poble del Tercer món. 

Temes relacionats

Responsable polític

Oficines

Seu de la Regidoria de Cooperació i migracióc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.cultura@llicamunt.catHorari els matins de dilluns a divendres i la tarda de dilluns, en hores concertades