Regidoria de Transport públic i mobilitat

Línies bàsiques d’actuació

  • Planificar la xarxa viària, definir l'ús o funció de cada un dels vials a través de l'ordenació dels carrers amb la senyalització, tan horitzontal com vertical.
  • Proposar i orientar les actuacions que es fan a la via pública, per tal que es contemplin els paràmetres d'accessibilitat per a tots.
  • Gestió i control de les ocupacions de la via pública (guals, talls de vial, etc.)
  • Gestió i programació de les línies de la xarxa de transport urbà, així com l'estructura mòbil.
  • Captació, manipulació i valoració de les dades del servei.
  • Es realitzen tots els treballs que requereixen ser grafiats, a nivell de plànol, croquis o dibuix.
  • Es cartografien les actuacions de senyalització horitzontal, vertical i semafòrica, mobiliari urbà, contenidors de recollida de residus, i altres elements de la via pública.
  • Es cartografien les línies del transport urbà, amb la situació de les parades.

Altra informació d'interès

El nostre poble és membre del comitè executiu de l'Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU), i té representació dins de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

 

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic: Blai Aparici

Oficines

Seu de la Regidoria de Transport Públic i Mobilitatc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.TLA@llicamunt.cat