Regidoria d'Hisenda

Línies bàsiques d’actuació

  • Elaborar el pressupost i fer el seguiment, el control i l’execució d’aquest.
  • Gestionar la Tresoreria basant-nos en l’estudi de previsions, cobraments i pagaments
  • Realitzar estudis econòmics i financers.
  • Elaborar els comptes generals i del patrimoni.
  • Relació amb clients, proveïdors, creditors, entitats financeres i amb la Diputació a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
  • Gestió Tributària.

Responsable polític

Tècnics municipals

Tresorer: Esteve Puig
InterventorToni Hierro

Oficines

Seu de la Regidoria d'Hisendac. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 70 25Fax. 93 860 70 24llam.hisenda@llicamunt.cat

Informació relacionada