Regidoria d'Atenció a la ciutadania

Línies bàsiques d’actuació

  • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és un servei de l’Ajuntament que té com a funció donar resposta a les qüestions, suggeriments o, fins i tot, queixes, que puguin plantejar els ciutadans, sobretot en relació amb l’activitat de l’Ajuntament, i que té com a objectiu la millora permanent del servei que l’Ajuntament els presta.  
  • L’atenció al ciutadà pot ser en persona o telefònica, depenent del tràmit que aquest realitzi.
  • A l’OAC el ciutadà gaudeix d’un tracte personal i individualitzat, cosa que facilita a l’Ajuntament apropar-se als ciutadans i ciutadanes.
  • L’OAC és, per tant, una peça clau per a l’objectiu general que consisteix a dotar d’una major eficàcia i agilitat tant l’estructura com la gestió municipal, ja que des de l’OAC no només es dóna informació als ciutadans, sinó que aquests poden fer multitud de tràmits.

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic: Imma Font

Oficines

Seu Regidoria Atenció al Ciutadàc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75ajuntament@llicamunt.cat

Informació relacionada