Regidoria de Cultura

Línies bàsiques d’actuació

  • Programar, organitzar i executar el calendari festiu tradicional de festes.
  • Potenciar l’interès de la població per les arts plàstiques, visuals i musicals i programant espectacles de qualitat al mateix municipi.
  • Potenciar la creació de nous equipaments destinats a la difusió de la cultura, així com la millora i conservació dels que ja tenim en funcionament.
  • Recuperar i conservar el patrimoni cultural i arquitectònic del municipi i crear programes i activitats que permetin difondre’l entre la població.
  • Promoure la participació de les persones i les entitats en el Consell Sectorial de Cultura, en la Comissió de Festes, etc.
  • Organitzar les principals festes del municipi i col·laborar amb les entitats veïnals.
  • Potenciar i crear elements culturals que esdevinguin referents culturals per al mateix municipi i per a fora d’aquest, fomentant la implicació de col·lectius del municipi.
  • Promoure i difondre la llengua, la cultura i la personalitat de Catalunya mitjançant accions permanents en pro dels nostres valors comuns.
  • Donar suport informatiu, logístic i econòmic al teixit associatiu del municipi, fomentant la seva participació activa en la vida cultural del municipi i promoure la creació de noves entitats.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic:Eva Muñoz

Oficines

Biblioteca Ca l'Oliveresc. de Castelló de la Plana, 1108186   - Lliçà d'AmuntTel. 93 860 71 16b.llicam.co@diba.catHorari De dilluns a divendres, de 15:30 a 20 h; dimecres, divendres i dissabte, de 10 a 14 h
Seu de la Regidoria de Cultura08186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75cultura@llicamunt.catHorari Els matins de dilluns a divendres i la tarda de dilluns , en hores concertades

Informació relacionada