Retribucions càrrecs electes


RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN

 

Nom i cognoms Càrrec Dedicació  € Bruts anuals
Ignasi Simón Ortoll Alcalde Exclusiva 58.079,56 €
Mariona Pedrerol Villarroya

1a Tinent d'Alcalde

Parcial (15 hores setmanals)  16.500 €
Fran Sánchez Castilla 2n Tinent d'Alcalde Parcial (24 hores setmanals) 26.400 €
Lourdes Estéfano Orozco 3a Tinent d'Alcalde Parcial (20 hores setmanals) 22.000 €
David Morales Campos Regidor Parcial (35 hores setmanals) 38.500 €
Lourdes Martín Montero Regidora Parcial (15 hores setmanals) 16.500 €
Marc Palet Rodríguez Regidor Parcial (20 hores setmanals)  22.000 €
Feli Romero Olivares Regidora Parcial (15 hores setmanals) 16.500 €
Teodoro Suárez Riera Regidor Sense dedicació ----------

Altres retribucions i indemnitzacions

 

PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS

  • Els portaveus de grups municipals que no tenen dedicació exclusiva ni parcial per l’assistència als Plens percebran 480 euros per sessió i 160 euros per assistència als altres òrgans col·legiats. La resta de membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 160 euros per sessió.

 

GRUPS POLÍTICS

  • Per als grups polítics municipals s'estableixen les següents assignacions:
    • Per cada grup:  600 euros cada mes.
    • Per cada regidor:  160 euros cada mes.
  • Qualsevol membre de la Corporació que circumstancialment hagi d’efectuar alguna gestió fora del terme municipal, tindrà dret a rebre una indemnització per cobrir les despeses que efectivament es justifiquin.

Anteriors legislatures

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2024 15:51