Comunicació prèvia d'obertura

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge­neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a 'Comunicació prèvia' a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

NOTA: d’acord amb l’ordenança municipal reguladora de les activitats, abans de realitzar aquesta tramitació cal haver realitzat el tràmit 'Consulta Prèvia de Classificació de l’Activitat'.

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Taxa associada a aquest tràmit: 262,5 euros.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-10-2020 10:35