Declaració responsable d'obertura

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

NOTA: d’acord amb l’ordenança municipal reguladora de les activitats, abans de realitzar aquesta tramitació cal haver realitzat el tràmit 'Consulta Prèvia de Classificació de l’Activitat'.

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu
representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-06-2021 12:33