Estada temporal per a gent gran

Programa de suport a les famílies de la Diputació de Barcelona que ofereix estades temporals en règim residencial.

Adreçat a persones majors de 65 ans que viuen en família o en depenen, i que s’han de quedar soles a causa d’una malaltia, accident, intervenció quirúrgica o altres raons, que impedeix que la persona cuidadora l’atengui. També pretén oferir un suport a les famílies proporcionant-los un temps de descans.

El temps màxim d’estada són dos mesos a l’any i per períodes mínims de 15 dies

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2018 13:02