Llicència d'obres

Sol·licitud de llicència d'obres de nova planta, construccions auxiliars amb superfície major de 32 m2; i les de rehabilitació, reforma i/o ampliació que comportin alteració de l'estructura, de la configuració arquitectònica i/o de les condicions d'habitabilitat de l'edifici

Documentació que cal aportar:


Llicència d'obres destinades a construir o enderrocar construccions auxiliars

Documentació que cal aportar:


Llicència per acabament d'obres

Sol·licitar una llicència per acabar les obres quan la llicència inicial ha caducat, i, per tant, ja no és possible demanar pròrrogues.

Documentació que cal aportar:

  • Instància general
  • Fotocòpia de la llicència d’obres caducada
  • Pressupost visat del col·legi corresponent emès pel tècnic director de les obres, del valor de les obres que falta fer

Pròrroga de llicències d'obres

Sol·licitar la pròrroga d'una llicència d'obres per poder-la acabar, quan l'execució es perllonga més enllà del termini de vigència de la llicència. Es donarà per a la meitat de temps concedit a la llicència. La pròrroga s'ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

Documentació que cal aportar:

  • Fotocòpia de la llicència d'obres que es vol prorrogar.

Legalització d'obres

La legalització es demana quan la construcció ja existeix, però no es va demanar la llicència d’obres prèviament, o es va demanar, però el que està construït no s’ajusta a la llicència atorgada.

Documentació que cal aportar:


Enderroc de construccions

Documentació que cal aportar:


Obres no ajustades a la llicència atorgada

Modificació de la llicència atorgada abans de començar les obres.

Documentació que cal aportar:

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 11:39