Padró d'habitants: Confirmació de residència per a persones estrangeres comunitàries i altres

Comprovació periòdica de la residència en el municipi de persones estrangeres que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys.

 

Ciutadans de la Unió Europea (1), Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa, ciutadans amb targeta de residència de règim comunitari per ser família de comunitaris i aquells que tenen autorització de residència de llarga durada.

D’acord amb l’article 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, l’Ajuntament ha de realitzar comprovacions periòdiques de la residència en el municipi de les persones estrangeres que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys, quan hi hagi indicis que hagin pogut deixar de residir al municipi, o bé, la seva inscripció no hagi variat en els darrers 5 anys.

Poden ser els casos següents:

  • (141) Persones que no figuren inscrits en el Registre Central d’Estrangers (RCE) (obligatori per a residències superiors a tres mesos) i l’última inscripció  padronal no ha variat en els últims dos anys.
  • (142) Persones que tenen la targeta d’identitat d’estranger caducada (persones estrangeres amb  autorització de residència de llarga durada o amb targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió) i la inscripció padronal no ha variat en els últims cinc anys.
  • (143) Persones que tenen certificat d’inscripció en el RCE de ciutadà de la Unió expedit fa més de cinc anys i la inscripció padronal no ha variat en els últims cinc anys.

La justificació d’aquesta mesura està en què, a diferencia de les persones amb nacionalitat espanyola, que s’han d’inscriure en el Registre de Matricula Consular quan es traslladen a l’estranger, amb la conseqüent baixa automàtica en el Padró del municipi de procedència, les persones estrangeres no acostumen a comunicar que abandonen el país, ni poden inscriure’s en els Consolats espanyols, ni existeix cap sistema d’interconnexió amb els registres de població d’altres països (en el cas que existeixin), per la qual cosa continuarien empadronats indefinidament encara que ja no residissin en el municipi.

Per confirmar la continuïtat  de la residència en el municipi l’Ajuntament envia un avís a les persones afectades. Aquestes cal que confirmin la inscripció signant l’imprès de confirmació de residència i acompanyant-lo d’una còpia del document d’identitat en vigor (2). Si l’Ajuntament no rep la confirmació en el termini establert considera que la persona no resideix en el municipi, i comença un expedient de baixa d’ofici de la inscripció padronal, segons allò previst en l’article 72 del Reglament de Població.

Notes:

  1. Alemanya · Àustria · Bèlgica · Bulgària · Croàcia · Dinamarca · Eslovàquia · Eslovènia · Espanya · Estònia · Finlàndia · França · Grècia · Hongria · Irlanda · Itàlia · Letònia · Lituània · Luxemburg · Malta · Països Baixos · Polònia · Portugal · Romania · Suècia · República Txeca · Xipre
  2. Targeta de residència, passaport o document d'identitat del vostre país d'origen. Si qualsevol d'aquests documents hagués caducat, haureu d'aportar la sol·licitud de renovació.

Com fer el tràmit

Presencialment

Es pot fer presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt:

  • Carrer d'Anselm Clavé, 73.
  • Demanant cita prèvia al telèfon 93 841 52 25.

Telemàticament

  • Clicar sobre el botó "iniciar el tràmit per Internet", que enllaça amb el tràmit en línia d'instància genèrica.
  • És necessari disposar d’un certificat digital per identificar-se.
  • Un cop emplenat el formulari d'instància genèrica en línia cal adjuntar el formulari de confirmació de residència, acompanyada de la targeta de residència, passaport o document d'identitat del vostre país d'origen. Si qualsevol d'aquests documents hagués caducat, haureu d'aportar la sol·licitud de renovació.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-12-2022 20:28