Servei de Gestió Tributària

Permet al ciutadà fer tota una sèrie de gestions i tràmits relacionats amb els tributs i taxes municipals. Es poden donar d’alta o de baixa impostos o preus públics, es poden fer pagaments de tributs, domiciliacions, així com fer reclamacions i presentar al·legacions.

Observacions
La gestió dels tributs municipals la podeu fer a través de la pàgina de l'Organisme de Gestió Tributària

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

 

 

Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2018 09:21