Sol·licitud de gual

Sol·licitar la placa de gual per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, i reserva de via pública per a aparcament, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Obtenir llicència per a l'ús comú especial del domini públic local consistent en la reserva de zona d'estacionament prohibit (dret de gual).

Els propietaris o arrendataris de finques del municipi.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

L'establert per les ordenances fiscals vigents en cada moment

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 11:17