Sol·licituds del mercat setmanal

Sol·licituds relatives a les parades del mercat setmanal: autorització per a la instal·lació, canvi de nom o modificació de la parada.

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Preu

L'establert per les ordenances fiscals vigents en cada moment.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-07-2022 09:02