Modificacions pressupostàries

2023

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 29 de desembre de 2023, es va aprovar l’expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2023 per suplement de crèdit a finançar amb transferència de crèdit que es detalla.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 26 d'octubre de 2023, va acordar aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pressupost general vigent per suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb romanent de tresoreria.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 20 de juliol de 2023, va acordar aprovar inicialment l’expedient 4121/2023 de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de la relació de llocs de treball.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 19 de maig de 2023, es va aprovar l’expedient de modificació de pressupost per incorporació de romanents de crèdit.

      Document

2022

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 8 de març de 2022, es va aprovar l’expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2022.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 31 de març de 2022, va acordar aprovar inicialment l’expedient 2/22 de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de la relació de llocs de treball.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 20 d'octubre de 2022, va acordar aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pressupost general vigent per suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb baixes i romanent de tresoreria.
  i de la relació de llocs de treball.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 28 de novembre de 2022, es va aprovar l’expedient relatiu a la generació de crèdits per ingressos per al Pressupost de l'exercici 2022.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 28 de novembre de 2022, es va aprovar l’expedient relatiu a la modificació de pressupost per incorporació de romanents de crèdit per al Pressupost de l'exercici 2022.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 23 de desembre de 2022, es va aprovar l’expedient relatiu a a la modificació del Pressupost de l'exercici 2022 per suplement de crèdit a finançar amb transferència de crèdit.

      Document

2021

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 25 de març de 2021, va acordar aprovar inicialment l’expedient 1099/21 de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de la relació de llocs de treball.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 11 de maig de 2021, es va aprovar l’expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2021.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 27 de maig de 2021, va acordar aprovar inicialment l’expedient 2001/21 de modificació del Pressupost de l’exercici 2021 per modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 28 d'octubre de 2021, va acordar aprovar inicialment l’expedient 3/2021 de modificació del Pressupost 2021 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 23 de desembre de 2021, es va aprovar l’expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2021 per suplement de crèdit a finançar amb transferència de crèdit.

      Document


2020

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 22 de maig de 2020, es va aprovar l’expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2020.

      Document


2019

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 20 de desembre de 2019, es va aprovar l’expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2019 per suplement de crèdit.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 24 d'octubre de 2019, va acordar aprovar inicialment l’expedient 3/2019 de modificació del pressupost 2019 per suplement de crèdit.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 21 de maig de 2019, es va aprovar l’expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2019 per generació de crèdits.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 14 de maig de 2019, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2019.

      Document


2018

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 26 de juny de 2018, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2018.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 22  de març de 2018, va acordar aprovar inicialment l'expedient 32/18 de modificació del pressupost 2018 pel que fa a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

      Document


2017

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 30  de març de 2017, va acordar aprovar inicialment l'expedient 56/17 de modificació del pressupost 2017 pel que fa a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 26 de maig de 2017, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2017.

      Document


2016

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 22 de desembre de 2016, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2016 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 17 de juny de 2016, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2016.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 21 de juliol de 2016, va acordar aprovar inicialment l'expedient 102/16 de modificació del pressupost 2016 per transferències de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb baixes de credit de partides no compromeses, de la plantilla de personal i de la base numero 25 de les Bases d'Execució.

     Document


2015

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 14 d'abril de 2015, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2015 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 8 de maig de 2015, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2015.

      Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 24 de setembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l'expedient 111/15 de modificació del pressupost 2015 per suplement de crèdit a finançar amb baixes de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.

     Document

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 29 d'octubre de 2015, va acordar aprovar inicialment l'expedient 121/15 de modificació del pressupost 2015 per suplement de crèdit a finançar mitjançant baixes de crèdit.

     Document

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 29 de desembre de 2015, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2015 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-01-2024 14:01