Convocatòria d'una plaça de Tècnic/a auxiliar d'integrador/a social d'Acció Social 112021

Resultat del procés i creació de la borsa de treball