Convocatòria provisió, en caràcter d'urgència, plaça de psicòleg/oga adscrita a Educació

Resultat de les proves selectives del procés