Provisió d'una plaça d'administrativa, personal interí, adscrit/a al departament d'Acció social i constitució d'una borsa de treball 2018

Puntuacions i resultat final