S'obre el període de sol·licitud d'ajuts a entitats 2021

Última revisió 24-05-2021 11:43
23/05/2021

Un cop publicades al BOPB les convocatòries dels ajuts a entitats per a aquest any 2021, s'obre el període per presentar sol·licituds, que comença el dilluns 24 de maig, i s’allargarà fins al divendres 4 de juny, ambdós inclosos.

Amb els darrers canvis i regulació en relació amb el Coronavirus, l’Ajuntament ha tirat endavant la convocatòria d’ajuts a entitats d'enguany, amb certa urgència, per poder atendre un primer pagament dins el mes de juny en les convocatòries que ho contemplen per necessitats de les activitats subvencionades.

Les convocatòries s’han aprovat en la Junta de Govern Local celebrada el dilluns 17 de maig, i han estat publicades al BOPB el 21 de maig, per tant el període de sol·licitud, de 10 dies hàbils, romandrà obert del 24 de maig al 4 de juny.

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases, podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit. Les entitats hauran de planificar les activitats i presentar les sol·licituds d’ajuts respectant les normes de seguretat en relació amb la covid-19.

Els formularis estaran disponibles a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i a la web municipal.

Un cop finalitzi el termini de sol·licitud no s'acceptarà cap més sol·licitud; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

La sol·licitud i tots els altres tràmits s’han de fer electrònicament, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Les convocatòries que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2021 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

Esports:

Joventut:

Acció Social:

Gent Gran:

Cooperació:

Locals socials:

Centres cívics:

 

La convocatòria d'Educació s’ha aprovat, però es preveu publicar al juny.

Ajuts a entitats 2021
Ajuts a entitats 2021

Et pot interessar