El passat divendres, 6 de març, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’enguany per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d’abril.

">

S'obre el termini de la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a persones grans

Última revisió 08-03-2021 14:35
08/03/2021

El passat divendres, 6 de març, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’enguany per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d’abril.

La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió residencial, sempre que es compleixin els requisits establerts a les bases.

Es poden beneficiar d'aquest ajut les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir tots els requisits, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Per accedir a l’ajut, s'estableix que l’import mensual del  lloguer no pot ser superior als 800 euros, per la demarcació de Barcelona, en el cas que en la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda, l’import màxim del lloguer mensual podrà ser de 900 euros.

Per a més informació o per  a la tramitació de les sol·licituds, les persones interessades poden demanar cita prèvia per ser ateses al Punt d'Informació d'Habitatge Municipal:

  • c. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta 08186 - Lliçà d'Amunt
  • 93 860 72 20
  • Els dilluns de 10 a 14 i de 16 a 19h
  • llam.habitatge@llicamunt.cat

També es pot tramitar de forma telemàtica, a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=&moda=1

 

 

Ajuts al pagament del lloguer per a persones grans
Ajuts al pagament del lloguer per a persones grans