Sol·licita la targeta d'usuari de la deixalleria i la bonificació per compostatge domèstic

Última revisió 17-01-2020 14:17
02/01/2020

Del 2 de gener al 28 de febrer és el període per sol·licitar la targeta d’usuari de la deixalleria i la bonificació per compostatge domèstic.

La targeta d’usuari de la deixalleria només s’ha de sol·licitar una única vegada i no cal fer cap tràmit addicional perquè s’apliqui la bonificació prevista a l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida d’escombraries. Per obtenir la bonificació cal haver utilitzat un mínim de 8 vegades la deixalleria durant l’any, i el descompte s’aplica en la taxa de l’any següent. La sol·licitud es fa presencialment a l’Ajuntament i cal presentar el darrer rebut del pagament de la taxa
de recollida d’escombraries (si és un habitatge llogat cal presentar el contracte d’arrendament).

Per altra banda, el compostatge domèstic és una pràctica senzilla de reciclatge de les restes vegetals i de la cuina que permet obtenir compost, una terra vegetal que podreu aplicar al vostre jardí i als testos. Si ja ho feu o esteu interessats a fer-ho també podeu sol·licitar una bonificació de la taxa de recollida d’escombraries. La sol·licitud es fa presencialment a l’Oficina de Gestió Tributària i cal presentar el darrer rebut del pagament de la taxa de recollida
d’escombraries (si és un habitatge llogat cal presentar el contracte d’arrendament).

Trobareu informació de com convertir-vos en compostaires professionals al web municipal. També podeu demanar un compostador que l’Ajuntament subvenciona al 50%.

Targeta d'usuari de la deixalleria
Targeta d'usuari de la deixalleria