Ja està en marxa el projecte social Treva hivernal, a l'hivern escalfor i suport!

Última revisió 24-02-2020 13:17
09/12/2019

Amb l’arribada del fred, el passat mes de novembre es va posar en marxa, un any més, el projecte social Treva hivernal. En aquest primer mes de campanya s’han adjudicat 47 estufes i s’han concedit 58 ajuts de bombones de butà amb un cost total de 7.047€.

Aquestes xifres  inicials s’ampliaran amb la concessió d’ajuts al llarg de la campanya, que tindrà continuïtat fins l’abril de 2020. A la campanya anterior, 2018/19, es van adjudicar 48 estufes i es van aprovar 88 ajuts de bombones de butà amb un cost total de 16.374,61€.

El creixement de la pobresa, l'endeutament de la població per fer front als elevats preus de l'habitatge i l'augment de preu dels subministraments han provocat que moltes persones es trobin amb dificultats per mantenir el seu habitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just.

Des de la regidoria d’Acció social s’han detectat diverses situacions de pobresa energètica i els  darrers hiverns s’ha portat a terme aquest projecte amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a aquelles persones que no disposin de recursos suficients i es trobin en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, es dóna suport i cobertura amb una estufa de préstec i bombones de butà per tal de mantenir l’habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos de fred.

El projecte es portarà a terme durant els mesos d’hivern. A finals d’abril de 2020, les persones usuàries hauran de retornar les estufes prestades.

Projecte social Treva hivernal
Projecte social Treva hivernal