Tramiteu amb l'Ajuntament sense desplaçar-vos-hi

Última revisió 30-01-2020 12:22
30/01/2020

Tots els tràmits amb l’Administració local es poden fer per Internet, a través del web municipal, amb un certificat digital, una forma segura, fàcil i àgil d’identificar-vos.

Si voleu evitar desplaçaments i possibles esperes a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, podeu fer les vostres gestions amb l’administració local per Internet, a través del web municipal, còmodament des de casa o des d’on vulgueu amb la tauleta o mòbil a qualsevol hora del dia. Només heu d’obtenir un certificat digital que permet tramitar de forma segura, fàcil i àgil identificant-vos en les gestions amb l’Administració per Internet. La identificació digital garanteix que sou qui dieu en els vostres tràmits en línia de forma equivalent a la presencial.

Administració electrònica

Oferir als ciutadans la possibilitat de relacionar-se amb l’administració a través d’Internet ha estat i és un dels grans objectius del govern en el seu afany per modernitzar els serveis públics.

Des de l’any 2004, s’han posat en marxa tota una sèrie d’iniciatives per impulsar el desenvolupament de l’administració electrònica a Espanya i millorar l’atenció als ciutadans.

El principal element catalitzador actual de l’administració electrònica són la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que converteixen en universal el dret dels ciutadans a relacionar-se amb totes les Administracions de manera electrònica.

Tràmits amb l’Ajuntament

De l’1 al 30 de novembre de 2019, l’Ajuntament ha rebut 13.061 tràmits, dels quals 6.745 han entrat via telemàtica (un 51,6%). D’aquests tràmits telemàtics, més de la meitat són factures de proveïdors, perquè la llei ja els obliga a fer-ho electrònicament.

La resta de tramitacions online provenen de sol·licituds de llicències d’obres i instàncies genèriques i volants d’empadronament de la ciutadania.

A partir de l’1 d’octubre de 2020 la llei també obligarà a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics a: persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica (ex. associacions veïnals), professionals col·legiats, qui representi un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i els empleats de les administracions públiques en les actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic.

Tràmits a través del web municipal

Tots els tràmits amb l’Administració local ja es poden fer per Internet, a través del web municipal. Alguns tràmits tenen formulari propi i els que no en tenen, es poden tramitar a través d’una instància genèrica. El menú principal del web municipal conté la secció “Serveis i Tràmits” orientada a satisfer les demandes d’informació i gestió les 24 hores del dia i tots el dies de l’any.

Dins de qualsevol tràmit, hi ha un apartat per iniciar la tramitació per Internet, que porta a emplenar la sol·licitud, prèvia identificació amb un certificat digital. Entre els certificats digitals admesos hi ha l’idCAT, l’idCAT mòbil, el DNIe i la Cl@ve, entre altres.

L’Ajuntament és Entitat de Registre idCAT, on el ciutadà es pot personar per obtenir el seu certificat idCAT, el qual també es pot obtenir via telemàtica.

Carpeta ciutadana

La carpeta ciutadana és un servei en línia que habilita un canal de comunicació segur per tal de conèixer l’estat de la vostra tramitació. Per accedir-hi, cal que primer us autentiqueu mitjançant un certificat digital i, un cop a dins, podreu fer el següent:

  • Cercar per data i estat tots els tràmits presentats
  • Consultar-ne l’estat de tramitació (pendent, tramitat, denegat)
  • Visualitzar i descarregar la sol·licitud presentada i tots els possibles arxius adjunts
  • Conèixer les actuacions que l’administració ha fet sobre la vostra tramitació

idCAT, Identitat Digital

L’idCAT Certificat és un identificador digital que s’instal·la al vostre navegador i que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet accedir als tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple: obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social, obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia, presentar la declaració de la Renda a l’Agència Tributària (AEAT), accedir a diferents Carpetes ciutadanes, etc. Aquesta és una petita mostra dels molts
tràmits i gestions que ofereixen les administracions que podreu fer amb el vostre idCAT Certificat, entre les quals hi ha els tràmits amb l’Ajuntament.

També permet fer altres operacions, com ara signar digitalment correus i documents electrònics.

Hi ha dues maneres d’obtenir l’idCAT Certificat:

Opció A, Digitalment:

1. A través del web www.idcat.cat, des del punt 1. “Sol·licitud del certificat”. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s’emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT.

Opció B, Presencialment:

1. El ciutadà també té una segona forma d’obtenir el seu idCAT Certificat: personant-se directament a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és Entitat de Registre idCAT.

idCAT Mòbil

L’idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

Per fer-ne ús heu de registrar prèviament les vostres dades de contacte en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Com funciona? Molt senzill. En cada gestió o tràmit que us demani la identificació i us mostri l’opció IdCAT Mòbil, caldrà que la trieu i espereu a rebre un codi en el vostre telèfon mòbil (el que heu autoritzat en el registre previ de les vostres dades de contacte). Aquest codi l’haureu d’introduir per tal que es pugui verificar la vostra identitat.

Avantatges: permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador; no cal recordar cap contrasenya ni PIN; no requereix la instal·lació de cap tipus de programari; és un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps; i és gratuït.

Què necessiteu per donar-vos d’alta per internet:

  • Alta sense certificat: Document Nacional d’Identitat, Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) i Telèfon mòbil.
  • Alta amb certificat digital: disposar d’un certificat digital vàlid i correctament instal·lat (pot ser idCAT, DNIe o qualsevol altre acceptat per tramitar a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya) i Telèfon mòbil.

Si voleu disposar d’un idCAT Mòbil trobareu tota la informació a www.idcatmobil.cat.