L'Ajuntament pren mesures socials i econòmiques per pal·liar l'efecte del Coronavirus en la població

Última revisió 30-03-2020 12:43
30/03/2020

A les accions encaminades a atendre la ciutadania, sobretot la més vulnerable, s’hi afegeixen mesures econòmiques, com la suspensió, subvenció o ajornament de taxes i impostos municipals.

L’equip de govern s’ha reunit amb tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament, a través d’una Junta de Portaveus telemàtica, per consensuar mesures socials i econòmiques per pal·liar l’efecte del Coronavirus en la població lliçanenca. Després d'aquest treball conjunt entre els partits polítics, s'ha elaborat un document amb accions concretes.

Mesures socials

Durant aquests dies de confinament obligat, l’Ajuntament ha posat en marxa accions encaminades a atendre la ciutadania, sobretot la més vulnerable, que han estat anunciades al web i les xarxes municipals:

 • Ampliació de l’horari de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per tal de mantenir un contacte directe, de manera telefònica o telemàtica, amb aquells ciutadans que tinguin dubtes o bé necessitats. L’horari de l’OAC fins a la finalització de l’estat d’alarma és de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres.
 • Seguiment i atenció als col·lectius d’especial risc com poden ser llars amb alta conflictivitat o gent gran, per tal de donar major tranquil·litat i acompanyament a aquells que ho necessitin.
 • Manteniment dels serveis de Mejador Solidari i Rebost Solidari, així com el repartiment a domicili d’aliments i productes farmacéutics a aquelles famílies usuàries que no poden desplaçar-s’hi.
 • Repartició a domicili de la targeta moneder que dota la Generalitat de Catalunya per compensar les beques menjador a tots aquells que la tenien atorgada. Aquestes seran carregades amb 4 euros per nen becat i dia, tants dies com duri el tancament del servei de menjador escolar.
 • Creació d’una bossa de voluntariat per donar suport als col·lectius més vulnerables del nostre poble davant la situació d'emergència social provocada pel coronavirus.
 • Creació d’activitats en línia per fer a casa per tal d’aportar a la població una manera de passar el confinament amb major entreteniment.
 • Recull amb informació sobre els horaris i serveis addicionals que presten comerços i empreses locals, per tal que la població els conegui i hi tingui accés en aquest moment excepcional.

Mesures econòmiques

L’Ajuntament ha creat un fons de contingència, amb el superàvit de l'Ajuntament, per tal de donar resposta a les necessitats que puguin esdevenir-se d'aquesta crisi sanitària i assumir menors ingressos en relació a les mesures preses. Aquest fons està dotat de 200.000 euros, quedant oberta la possibilitat de ampliar-lo si fos necessari.

A més, ha demanat a la Diputació de Barcelona, òrgan a qui tenim cedida la gestió dels tributs, l’ajornament  de tres mesos dels impostos. L’ajuntament creu convenient: ampliar el termini de pagament voluntari de tots els impostos fins que hagi passat la situació de pandèmia i es doni temps a restablir l’activitat; subvencionar l’IBI de les empreses que acreditin que han hagut de paralitzar al 100% la seva activitat en la mateixa proporció que duri el tancament de l’activitat o l’impossibilitat de realització de la mateixa i el mes posterior; subvencionar l’IBI dels propietaris de finques arrendades que acreditin que han fet una moratòria en el cobrament de les rendes en el mateix percentatge que la pròpia moratòria mentre duri l’estat d’alarma i el mes posterior; i paralització dels processos en executiva durant l’estat d’alarma.

Altres mesures econòmiques acordades:

 • Suspensió del cobrament de la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal durant el tancament obligatori dels centres educatius. A més, l’Organisme de Gestió Tributària prorrogarà el càrrec de la quota del mes de març (pels dies en què s’ha efectuat el servei, fins el 12 de març). Aquest rebut es liquidarà el dia 1 de maig.
 • Ajornament de la taxa de l’Escola de Música fins que ens trobem en una situació de normalitat, així com refer la taxa del mes de març a raó dels dies de classes impartides.
 • Suspensió dels preus públics per la utilització dels serveis de les instal·lacions esportives municipals (Pavelló d’Esports i activitats esportives que es realitzen als Centres Cívics) durant el tancament obligatori dels centres esportius i fins a la restitució del servei. A més, l’Organisme de Gestió Tributària prorrogarà el càrrec de la quota del mes de març (pel dies en què s’ha efectuat el servei, fins al 12 de març). Aquest rebut es liquidarà el dia 1 de maig.
 • Reclamar a les companyies de serveis d’aigua, electricitat i gas, que no es realitzin talls de subministraments mentre duri l’estat d’alarma.
 • Creació d’una línia de subvenció de fins al 100% del pagament del preu del lloguer dels Habitatges de Protecció Oficial propietat de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), durant el període d’estat d’alarma i el mes posterior, per aquells arrendataris que acreditin una pèrdua substancial dels seus ingressos.
 • Rebaixa del nombre d’usos mínims de les deixalleries per acollir-se a la bonificació de la taxa d’escombraries, de 10 a 7 cops anuals.
 • Suspensió de la taxa que s’aplica a les terrasses dels bars i a les parades del Mercat Setmanal. Pel que fa a les terrasses i als remolcs-xurreries, la taxa es paga per avançada a l’hora de donar l’autorització, per aquest motiu quedarà suspès el termini de l’autorització i es reiniciarà quan finalitzi el període d’alarma. Pel que fa al Mercat Setmanal, s’ha suspès la liquidació del segon trimestre i no es liquidarà la part proporcional fins que no finalitzi el període d’alarma.
 • Suspensió del contracte d’ocupació de la via pública. Es compensarà el pagament, que va fer-se per avançat a principis d’any, en la mateixa proporció que el temps de tancament de l’activitat i el més posterior, en el pagament de la taxa de l’any 2021.
 • Modificació dels convenis amb les entitats esportives per la concessió dels bars del Pavelló i del Camp de futbol. El cànon d’aquest conveni no es cobrarà mentre duri el tancament de l’espai esportiu i l’activitat de bar no es pugui restablir.
 • Ajornament del pagament del preu del lloguer dels locals del Mercat Municipal de Ca l’Artigues propietat de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), sempre i quan el tancament de l’activitat comercial vingui donat per la declaració de l’estat d’alarma. Aquests arrendaments quedaran ajornats fins que s’aixequi l’estat d’alarma.
 • Estudiar la suspensió o modificació dels contractes amb empreses i entitats que presten serveis a l’Ajuntament proposant a les empreses adjudicatàries la possibilitat de la compensació del servei.
 • Creació d’un servei d’atenció a petites i mitjanes empreses del municipi per tal de poder informar-les de tots els ajuts i subvencions a les que poden acollir-se, per tal de donar suport a aquest col·lectiu.
 • Creació d’una línia d’ajuts a les entitats municipals vinculades a la cura de colònies de gats que ja feien aquesta tasca abans de la declaració de l’estat d’alarma, per tal de donar suport en la compra de pinso per a la cura d’aquestes colònies. 

Mesures socials i econòmiques per a pal·liar l'efecte del Coronavirus a Lliçà d'Amunt
Mesures socials i econòmiques per a pal·liar l'efecte del Coronavirus a Lliçà d'Amunt