Endeutament municipal

L'endeutament municipal a data 31 de desembre de 2017 és de: 4.794.178 €

En els darrers anys s'ha reduït l'endeutament municipal, principalment, per l'assumpció i l la gestió directe de serveis que estaven externalitzats i per una contenció notable de la despesa municipal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2018 18:39